Magnetické dosky

 

Magnetické dosky s patentovanou technológiou QUADSYSTÉM se úspešne používajú viac ako 40 rokov.

Frézovacie, tvárnacie a lisovacie magnetické dosky sa vyznačujú šachovnicovým usporiadaním pólov, zaisťujúcím nízký magnetický tok a veľkú upínaciu sílu. Toto usporiadanie magnetickej dosky, tiež zaisťuje magnetizáciu iba tam, kde je položený obrobok či forma. Každý štvorcový pól magnetickej dosky ma po štyroch stranách umiestnené statické permanentné magnety, zaisťujúce upnutie všetkými smermi. Uprostred každého pólu je prepólovateľný magnet, umožňujúci aktiváciu a deaktiváciu magnetickej dosky. Táto charakteristika umožňuje magnetický tok držať vo vnútri magnetickej dosky v polohe DEMAG a na povrchu magnetického upínača v polohe MAG.